Møter og arrangementer

Litt info om våre møter og arrangementer

  • Medlemsmøte holdes 1. onsdag i måneden kl 18:30.
  • Omsorgsberedskapsgruppa har møter 3.torsdag i måneden kl.19.00 Leder: Mai Britt Løken

Sanitetshuset leies ut til møter og selskaper. Det er plass til ca.70 personer.

Kontaktperson for utleie: Sidsel Irene Reiersen 951 33 004, mail: sidselreiersen@live.no