Organisasjon

Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon med omlag 41.000 medlemmer som arbeider for å skape et trygt og inkluderende samfunn.

Sanitetskvinnene er til for andre. Våre medlemmer står på skuldrene til sine formødre og bærer videre den stolte arven det er å være del av en organisasjon som er til for andre. Til alle tider har Sanitetskvinnene spurt seg hvem som trenger oss mest. Det har gjort N.K.S. til en organisasjon som ser behovene i sin samtid og retter sin frivillige innsats dit behovet er størst.

Organisasjonen har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet. N.K.S. har som ambisjon å være landets ledende organisasjon knyttet til utvikling av kvinners livsvilkår. Vi ønsker å posisjonere oss som den foretrukne organisasjonen for de som er opptatt av nettopp kvinners livsvilkår.

Lokalforeninger over hele landet

Våre omlag 41.000 medlemmer er tilknyttet mer enn 700 lokalforeninger. Det gjør Sanitetskvinnene til en av Norges største frivillige organisasjoner, gir god lokal forankring og betydelig handlekraft over hele landet.

Sanitetsforeningene er en kraft i sitt lokalmiljø, og arbeider med lokalt tilpassede tiltak. Aktivitetene vil derfor kunne variere fra en forening til en annen, men alle arbeider på ulike måter innenfor organisasjonens formål og tilslutter seg de store, nasjonale satsingene som er nedfelt i vår strategiske plan.

Norske Kvinners Sanitetsforening er en nasjonal organisasjon. Vi driver også utviklingsarbeid i utlandet. Det gjør vi gjennom å ha initiert og bidratt til etablering og oppbygging av Women’s Health Association of Ethiopia (WHAE), som er en selvstendig, myndighetsgodkjent organisasjon

Midler som gjør en forskjell

Norske Kvinners Sanitetsforening driver for innsamlede midler. Mange forbinder Sanitetskvinnene med nettopp våre inntektsbringende aktiviteter som maiblomst og fastelavnsris. Disse, sammen med loddsalg, basarer og lignende, bidrar til å sikre inntekter til organisasjonens drift og aktiviteter.

Sanitetskvinnene bidrar årlig med betydelige beløp til lokale formål, samt 6-10 millioner kroner i årlige bevilgninger til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Prinsesse Astrid fru Ferner er N.K.S. høye beskytter.

Organisasjonens engelske navn er: The Norwegian Women’s Public Health Association.

Sanitetskvinnenes motto:
I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet