Bilder fra utleie

Sanitetshuset leies ut til møter og selskaper med plass til 70 personer, pris og reservasjon avtales med vår kontaktperson: Sidsel Irene Reiersen, tlf: 951 33 004, E-post: sidselreiersen@live.no