Møter og arrangementer

Litt info om våre møter og arrangementer

  • Medlemsmøte holdes 1. onsdag i måneden kl 18:30 Leder Torunn Hofgaard
  • Omsorgsberedskapsgruppa har møter 3.torsdag i måneden kl.19.00 Leder: Mai Britt Løken

Arrangementer 2015

2.halvår:

Medlemsmøte 2..sept.

Møte oms.beredskap  17.sept.

Sanitetens uke 21-27 sept.

Kakebasar på Rema 24.-26 sept.

Medl.møte  7.okt.

Info-møte  «Kvinnehelse» 10.okt. på Folkvang kl.10.00-15.00

Møte  oms.beredskap 15.okt.

Vaksinasjon på gml. Skjeberg rådhus- registrering – salg  av kaffe  og vafler 19.okt.

Fest for leieboerne våre 28.okt.

Medlemsmøte 4.nov.

Kakebasar på Kiwi 6-7. nov.

Møte oms.beredskap 19.nov.

Julemesse m/basar 26.nov.

Julemøte 2.des.

Trekning på julebasar 8.des.

 

 

Sanitetshuset leies ut til møter og selskaper. Det er plass til ca.90 personer.

Bilder kommer snart