Kontakt oss

Sanitetshuset:
Borgenveien 8, 1739 Borgenhaugen
Telefon: 69 16 30 85/ 947 81 516

Leder:
Torunn Hofgaard
Brusemyrtoppen 46G, 1739 Borgehaugen
Telefon: 69 16 38 05 / 911 39 858

E-post: torunn@skjeberg-sanitet.no

Kasserer:
Birgitta Karlsen
Bjørnehiet 15A                                                                                                                                                                  1739 Borgenhaugen
Telefon: 69 16 56 31/ 413 38 533

Sekretær:
Berit Kjellberg                                                                                                                                                                          Nylendet 2A                                                                                                                                                                              1739 Borgenhaugen                                                                                                                                                         Telefon: 69 16 39 46/ 958 26 914