Fakta om oss

Hvem er vi – hva gjør vi?

Skjeberg Sanitetsforening ble stiftet 17.november 1913 og er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening.

Formål:

 • Norske Kvinners Sanitetsforening er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger.Norske Kvinners Sanitetsforeninghar som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner.
 • Organisasjonen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral.
 • Organisasjonens merke er et rødt kløverblad med blå kant og bokstavene N.K.S. i hvitt.
 • Foreningen har eget hus på Borgenhaugen, som ble bygget sammen med 18 leiligheter for eldre i 1975-77. Her kan vi tilby fot-og hårpleie for pensjonister og uføre hver tirsdag og fotpleie hver onsdag og 2. og 4.torsdag i mnd.
 • Vi har krykker til utlån på sanitetshuset.
 • Sammen eier og driver Østfolds 13 sanitetsforeninger Hjørgunn Gård. Her drives terapiridning for funksjonshemmede. Ny stor ridehall sto ferdig her i 1994 og det er bygget 6 leiligheter for funksjonshemmede på gården- Den var en gave fra Gunnar Nilsen «stabburnilsen,» til sanitetsforeningene i Østfold. Vi støtter opp om gården med årlige bidrag.Det er nå bygget en barnehage på gården.Barna her kan ta del i aktiviteter på gården.
 • Vi bidrar også med betydelige beløp til en rekke fond som:
  • Forskning på reumatisme
  • Kreft
  • Ostoporose (benskjørhet)
  • Psykiske lidelser
  • Kvinnemedisinsk forskning
  • Forskning til beste for barn og unge
  • Min dag i Dag
  • Utenlandsfondet

Disse fondene blir formidlet av NKS sentralstyre.

Tiltak i nærmiljøet

 • Helsestasjon for gutter, «Herrkules,» driver vi sammen med de andre sanitetsforeningene i Sarpsborg i samarbeid med kommunen. Her kan alle gutter mellom 14-20 år komme for å snakke med helsesøster om ting som opptar dem.Det er nå ansatt en mannlig psykriatrisk sykepleier på Herrkules.
  Helsesatasjonen er åpen hver torsdag fra kl. 14:30-16:30.